Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Người dùng khi Tra cứu điểm bị lỗi Service Unavailable xin vui lòng chờ 1 chút và chọn Refresh để tải lại trang

Do số lượng truy cập Mục Tra cứu điểm lớp 10 cùng lúc nhiều nên người dùng có thể gặp lỗi Service Unavailable. Khi gặp lỗi này, người dùng vui lòng chờ 1 chút, sau đó chọn Refresh để tải lại kết quả tra cứu.


  Trân trọng thông báo.

Trở về