Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Dự Hội nghị Tri ân Nhà giáo tiêu biểu ngành GDĐT Bình Dương qua 40 năm xây dựng và phát triển (1975- 2015)

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

            Bình Dương, ngày 18 tháng 5 năm 2015

 

THƯ MỜI

Dự Hội nghị Tri ân Nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục- Đào tạo Bình Dương
 qua 40 năm xây dựng và phát triển (1975- 2015)

________________

Thực hiện Kế hoạch số 2484/SGDĐT-CĐN, ngày 30/12/2014 của Sở Giáo dục- Đào tạo Về việc tổ chức Hội nghị tri ân nhà giáo kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuyên dương nhà giáo tiêu biểu của ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương qua 40 năm xây dựng và phát triển (30/4/1975- 30/4/2015)

   Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời:

1/- Thành phần Đại biểu tham dự như sau:

   - Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Bình Dương; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố;

   - Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Bình Dương;

   - Ban Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương;     

   - Lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ công chức Sở Giáo dục- Đào tạo;

   - Trưởng phòng Phòng Giáo dục- Đào tạo, Chủ tịch CĐGD các huyện, thị xã, thành phố;

   - Hiệu trưởng, Giám đốc, Chủ tịch CĐCS các Trường THPT, TT GDTX tỉnh, TT GDTX-KTHN các huyện, thị, TT Ngoại ngữ - Tin học & BDNV, TCCN, các trường Cao đẳng, Đại học;

   - Các nhà giáo tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà giáo đã được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được tặng Huân chương lao động, được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh 02 lần trở lên thuộc ngành Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bình Dương;

   - Các cán bộ, giáo viên, nhân viên tiêu biểu được xét chọn từ cơ sở (Danh sách 482 đại biểu đính kèm).

2/- Thời gian: 1 buổi, khai mạc đúng 7 giờ 30 phút, ngày thứ Tư- 20/5/2015.

3/- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị- Triển lãm tỉnh, đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mời đại biểu của đơn vị mình (kể cả CBGVNV nghỉ hưu theo danh sách về dự). Rất mong quý vị đại biểu sắp xếp thời gian về dự Hội nghị đông đủ. Ban Tổ chức Hội nghị hân hạnh được đón tiếp!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP.CĐN.NK 650

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Dương Thế Phương

Ghi chú:  Nữ  mặc áo dài, Nam áo sơ mi, thắt cà vạt

Trở về