Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tổ chức các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
3583-UBND-VX.pdf
Trở về