Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo nhận mật khẩu mới tài khoản hộp thư điện tử của tỉnh (mail.binhduong.gov.vn)

Kính gửi:

 

- Hiệu trưởng các trường THPT công lập và ngoài công lập;

- Hiệu trưởng các trường TCCN;

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã;

- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

 

Nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật và cải thiện dung lượng lưu trữ cho hộp thư điện tử của tỉnh (mail.binhduong.gov.vn), Sở Thông tin và Truyền thông  tiến hành chuyển đổi sang hệ thống thư điện tử phiên bản mới kể từ 06 giờ ngày 09/02/2015.  Sau khi hệ thống thư điện tử chính thức hoạt động, toàn bộ tài khoản của người dùng sẽ không thay đổi nhưng mật khẩu sẽ được cấp mới. Vì vậy, Phòng TVTB-CNTT - Sở GDĐT sẽ cấp lại mật khẩu cho đơn vị.

Do tính chất quan trọng, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ (có giấy giới thiệu của đơn vị) liên hệ trực tiếp đ/c Nguyễn Thị Bạch Ngọc – Phòng TVTB-CNTT (Sở GDĐT, tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh)  để nhận mật khẩu mới trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng thông báo.

Trở về