Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc thực hiện Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
  
Tập tin đính kèm
2324-TB-SGDDT.PDF
Trở về