Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Danh sách giáo viên THCS, THPT tham gia thi kiểm tra năng lực Kỳ thi GVDG cấp tỉnh năm học 2014-2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
Danh sach GV thi GVDG.pdf
Trở về