Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn tổ chức Kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2014)

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
1916-HD-SGDDT.PDF
Trở về