Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trao học bổng năm học 2014 -2015 của Hội Khuyến học tỉnh Bình Dương
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
28-2014-HKH.PDF
Trở về