Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian phỏng vấn đối với giáo viên dạy tiếng Anh trong xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

     

Tập tin đính kèm
1226-TB-SGDDT.pdf
Trở về