Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo việc tạo bổ sung và cấp lại mật khẩu tài khoản e-mail tỉnh (@binhduong.gov.vn)

 

Kính gửi:

 

- Hiệu trưởng các trường THPT công lập và ngoài công lập;

- Hiệu trưởng các trường TCCN;

- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã;

- Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ.

 

Nhằm chấn chỉnh tình hình sử dụng và thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/5/2014 của UBND tỉnh Bình Dương về tăng cường sử dụng văn bản điện tử, Phòng TVTB-CNTT đã liên hệ Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hệ thống e-mail tỉnh tạo bổ sung và cấp lại mật khẩu tài khoản e-mail tỉnh cho đơn vị.

Do tính chất quan trọng, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cử cán bộ (có giấy giới thiệu của đơn vị) liên hệ trực tiếp đ/c Nguyễn Thị Bạch Ngọc – Phòng TVTB-CNTT (Sở GDĐT, tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh)  để nhận mật khẩu mới trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng thông báo.


Trở về