Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014 - 2015

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1046/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

            Bình Dương, ngày 26 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo

Năm học 2014 - 2015
________________

 

Căn cứ nội dung Kế hoạch tuyển dụng viên chức đã được thống nhất trong phiên họp của Hội đồng xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014 - 2015 ngày 26/6/2014,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2014 - 2015 như sau:

I. Các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo bao gồm các cấp học, ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên, kỹ thuật hướng nghiệp, Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ theo đúng yêu cầu bộ môn, chuyên ngành đào tạo, trình độ đào tạo, hình thức đào tạo và chỉ tiêu biên chế lao động được giao.

Những vị trí việc làm cần tuyển dụng như sau:

- Viên chức trực tiếp giảng dạy bao gồm giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

- Viên chức không trực tiếp giảng dạy bao gồm các vị trí việc làm như phụ trách phòng Lý, phụ trách phòng Hóa, phụ trách phòng Sinh, phụ trách phòng Vi tính, phụ trách phòng Nghe nhìn/phòng Lab, phụ trách thông tin dữ liệu, giám thị, công tác Đội, thiết bị, thư viện, kế toán, y tế học đường, viên chức phòng chức năng của các trường trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

II. Chỉ tiêu tuyển dụng:

- Bảng chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể từng vị trí việc làm kèm theo thông báo này.

- Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo, chỉ tiêu tuyển dụng; đối chiếu với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hình thức đào tạo của bản thân để lựa chọn vị trí việc làm cụ thể, phù hợp và điền vào mục “nguyện vọng” trong đơn đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên (tối thiểu phải đủ thời gian phục vụ 10 năm tính từ khi có quyết định tuyển dụng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định);

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Về trình độ, người đăng ký dự tuyển phải có:

+ Bằng tốt nghiệp THPT;

+ Văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn được đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển. Nếu tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (trừ tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, y tế, thư viện và thiết bị).Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì phải được dịch sang tiếng Việt và được Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực.

Riêng giáo viên tiếng Anh phải đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ châu Âu theo Quyết định 1400/QĐ-TTg. Trường hợp giáo viên được tuyển dụng mà chưa đạt chuẩn phải có cam kết sau 12 tháng kể từ thời gian được tuyển dụng phải hoàn thành việc tự bồi dưỡng chuyên môn. Cụ thể, cấp tiểu học: Có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương; cấp THCS: Đạt trình độ B2 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương; cấp THPT: Đạt trình độ C1 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương.

+ Đối với những vị trí việc làm có tuyển hệ đào tạo không chính quy sẽ không tuyển hệ đào tạo từ xa.

+ Yêu cầu phải có trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học tối thiểu đạt chứng chỉ A hoặc tương đương theo quy định.

- Đối với người đăng ký dự tuyển đã qua hợp đồng có thời hạn trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương trong năm học 2013 - 2014 thì kết quả đánh giá xếp loại viên chức cuối năm học 2013 - 2014 phải đạt từ khá trở lên.

- Có đủ sức khỏe để nhận nhiệm vụ và công tác lâu dài.

- Phải có cam kết công tác lâu dài với vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

- Những người sau đây không được tham gia dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

+ Bị kỷ luật buộc thôi việc, buộc thôi hợp đồng, hủy quyết định tuyển dụng ở ngành hoặc lĩnh vực công tác đăng ký dự tuyển trong vòng 12 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

2. Điều kiện cụ thể:

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung nêu trên, điều kiện cụ thể để tuyển dụng cho từng cấp học, từng vị trí việc làm như sau:

a. Người dự tuyển có hộ khẩu tại Bình Dương trước ngày 01/01/2014:

Áp dụng cho những trường hợp đăng ký vào vị trí việc làm sau đây:

a.1. Đăng ký giáo viên:

- Giáo viên mầm non: Có bằng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

Đối với những trường hợp tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non hệ chính quy 9+3, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một được xếp loại giỏi. Tất cả những trường hợp tốt nghiệp hệ 9+3 phải cam kết tham gia học lớp liên thông trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trong thời gian gần nhất theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Giáo viên tiểu học:

+ Giáo viên dạy lớp tiểu học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm, ưu tiên trình độ cao đẳng sư phạm tiểu học trở lên.

+ Giáo viên dạy Nhạc, Họa, Thể dục: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm trở lên chuyên ngành tương đương.

+ Giáo viên dạy tiếng Anh, Tin học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng sư phạm trở lên chuyên ngành tương đương. Nếu đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh thì phải có chứng chỉ IELTS từ 4.0 trở lên hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng sư phạm trở lên. Nếu được đào tạo 2 môn thì chỉ tuyển giáo viên dạy ở môn đào tạo chính (riêng công tác Đội không yêu cầu môn đào tạo chính). Nếu đăng ký dự tuyển giáo viên tiếng Anh thì phải có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn B2 châu Âu hoặc các chứng chỉ theo chuẩn Quốc tế tương đương.

- Giáo viên trung học phổ thông: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm trở lên; Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển môn Tiếng Anh (ngoại trừ sinh viên tạo nguồn của tỉnh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh).

- Nếu đăng ký dự tuyển giáo viên giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp thì thực hiện như đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học tương ứng.

- Giáo viên dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học trở lên các chuyên ngành tương ứng với ngành cần tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Đối với giáo viên dạy thí điểm tiếng Nhật ở các trường THCS, THPT: Chỉ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với sinh viên tạo nguồn của tỉnh tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

a.2. Đăng ký làm công tác thiết bị:

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thiết bị trở lên, không tuyển hệ đào tạo từ xa.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ tối thiểu tương ứng với cấp học ở các môn tự nhiên. Trình độ đại học sư phạm đối với hệ không chính quy các môn tự nhiên có thể đăng ký công tác thiết bị trường tiểu học, THCS.

Riêng công tác thiết bị trường tiểu học, tuyển thêm đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

a.3. Đăng ký làm công tác thư viện:

- Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành thư viện trở lên, không tuyển hệ đào tạo từ xa.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ tối thiểu tương ứng với cấp học ở các môn xã hội. Trình độ đại học sư phạm đối với hệ không chính quy các môn xã hội có thể đăng ký thư viện trường tiểu học, THCS.

Riêng công tác thư viện trường tiểu học, tuyển thêm đối tượng tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học, ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

a.4. Đăng ký phụ trách các phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh:

Tốt nghiệp hệ chính quy, tối thiểu phải có trình độ đào tạo tương ứng với cấp học, môn học. Trình độ đại học sư phạm đối với các hệ đào tạo không chính quy có thể đăng ký phòng bộ môn THCS.

Nếu tốt nghiệp ngành đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

a.5. Đăng ký phụ trách phòng Vi tính:

- Đăng ký vào trường tiểu học, THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng chuyên ngành sư phạm Tin học trở lên, hoặc trình độ đại học sư phạm Tin học đối với các hệ đào tạo không chính quy. Nếu tốt nghiệp cao đẳng sư phạm môn Toán - Tin phải có thêm chứng chỉ tin học ứng dụng từ trình độ B trở lên.

- Đăng ký vào trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành Tin học.

 Nếu tốt nghiệp chương trình đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

 a.6. Đăng ký phụ trách phòng Nghe nhìn/phòng Lab:

- Đăng ký vào trường tiểu học, THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm tiếng Anh trở lên hoặc trình độ đại học sư phạm tiếng Anh hệ đào tạo không chính quy và có chứng chỉ B Tin học ứng dụng.

- Đăng ký vào trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy có trình độ đại học sư phạm tiếng Anh và phải có thêm chứng chỉ tin học ứng dụng từ trình độ B trở lên.

Nếu tốt nghiệp chương trình đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

a.7. Đăng ký làm công tác Đội:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ từ cao đẳng sư phạm trở lên về công tác Đội hoặc có trình độ chuyên môn cao đẳng sư phạm và có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

a.8. Đăng ký làm giám thị:

- Đăng ký vào trường THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, có trình độ cao đẳng sư phạm trở lên.

- Đăng ký vào trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, có trình độ đào tạo đại học sư phạm.

Nếu tốt nghiệp chương trình đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

a.9. Đăng ký phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục:

- Đăng ký vào trường tiểu học, THCS: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng sư phạm Tin học, cao đẳng Tin học trở lên hoặc trình độ đại học sư phạm Tin học đối với các hệ đào tạo không chính quy.

- Đăng ký vào trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm Tin học hoặc đại học Tin học.

Nếu tốt nghiệp chương trình đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

a.10. Đăng ký làm công tác kế toán trường học:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp kế toán trở lên và tối thiểu phải có chứng chỉ A Tin học.

a.11. Đăng ký làm công tác y tế trường học:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành nha, điều dưỡng, y sĩ đa khoa, y tá tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương (Đối với trình độ trung cấp chỉ nhận hồ sơ sinh viên cử tuyển của tỉnh).

a.12. Đăng ký Quản lý ký túc xá trường trung cấp chuyên nghiệp:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học sư phạm.

Nếu tốt nghiệp chương trình đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

b. Người dự tuyển có hộ khẩu tại Bình Dương từ ngày 01/01/2014 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương:

Người đăng ký dự tuyển phải cam kết công tác ít nhất là 5 năm nếu được tuyển dụng làm việc tại tỉnh Bình Dương, áp dụng cho người đăng ký vào các công tác sau đây:

b.1. Đăng ký giáo viên:

- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp hệ chính quy, chuyên ngành sư phạm mầm non trình độ đào tạo từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên và được xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên.

- Giáo viên dạy Nhạc, Họa, Thể dục, Tin học, tiếng Anh cấp tiểu học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng sư phạm trở lên các chuyên ngành tương ứng, được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên. Riêng môn Tiếng Anh chỉ nhận hồ sơ của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ Dầu Một.

- Giáo viên THCS: Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

- Giáo viên THPT, GDTX: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm trở lên và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên. Chỉ nhận hồ sơ đăng ký các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Địa, Giáo dục công dân, Thể dục, Giáo dục quốc phòng.

- Giáo viên các trường TCCN: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học trở lên các chuyên ngành tương ứng với ngành cần tuyển dụng và được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

b.2. Đăng ký làm công tác Thư viện, Thiết bị:

- Đăng ký làm công tác Thư viện: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành Thư viện.

- Đăng ký làm công tác Thiết bị: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành Thiết bị.

b.3. Đăng ký phụ trách các phòng bộ môn Lý, Hoá, Sinh:

Đăng ký vào trường THCS, trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm chuyên ngành tương ứng, được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

b.4. Đăng ký phụ trách phòng Vi tính:

- Đăng ký vào trường tiểu học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành Tin học, được xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên.

- Đăng ký vào trường THCS, trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm, chuyên ngành Tin học, được xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên.

b.5. Đăng ký phụ trách phòng Nghe nhìn/phòng Lab:

- Đăng ký vào trường tiểu học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành Tiếng Anh, được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên và phải có thêm chứng chỉ tin học ứng dụng từ trình độ B trở lên.

- Đăng ký vào trường THCS, trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm, chuyên ngành Tiếng Anh, được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên và phải có thêm chứng chỉ tin học ứng dụng từ trình độ B trở lên.

b.6. Đăng ký làm giám thị:

Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo đại học sư phạm, được xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.

b.7. Đăng ký phụ trách thông tin dữ liệu giáo dục:

- Đăng ký vào trường tiểu học: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành Tin học, được xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên.

- Đăng ký vào trường THCS, trường THPT: Tốt nghiệp hệ chính quy, trình độ đại học sư phạm Tin học, được xếp loại tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên.

Nếu tốt nghiệp chương trình đào tạo ngoài sư phạm phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

IV. Quy định về hồ sơ và đăng ký dự tuyển:

1. Quy định về hồ sơ:

- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ (theo mẫu).

- Bản sao Giấy khai sinh.

- Bản sao Chứng minh nhân dân.

- Bản sao Hộ khẩu thường trú.

- Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời còn giá trị do trường đào tạo cấp) có chuyên ngành đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

- Bản sao Phiếu điểm có xác nhận điểm số trung bình toàn khóa học, điểm tốt nghiệp và có xếp loại tốt nghiệp (do trường đào tạo cấp).

- Bản sao văn bằng hoặc chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ có dán ảnh của cơ sở y tế từ cấp huyện, thị, thành phố trở lên cấp có thời hạn không quá 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ theo mẫu Bộ Y tế.

- Giấy cam kết công tác lâu dài (theo mẫu).

- Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

+ Nếu là con thương binh, liệt sĩ phải có giấy xác nhận của phòng Lao động - Thương binh - Xã hội cấp huyện (hoặc thẻ thương binh).

+ Nếu bản thân là dân tộc ít người phải có bản sao sổ dân tộc do cơ quan có thẩm quyền cấp.

+ Nếu người đăng ký đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; người đăng ký là đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện đã phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có giấy tờ chứng minh.

- Giấy xác nhận quá trình công tác (theo mẫu) và bản sao các quyết định  hợp đồng (áp dụng đối với những người đã có quyết định hợp đồng có thời hạn trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương do Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương cấp hoặc Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố hoặc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố cấp sau khi có thỏa thuận của Sở Nội vụ) và phải được đơn vị đang công tác nhận xét đánh giá, xếp loại cuối năm học 2013 - 2014 từ loại khá trở lên (việc xác nhận phải trên cơ sở kết quả nhận xét đánh giá viên chức cuối năm học 2013 - 2014).

Về thẩm quyền ký giấy xác nhận hợp đồng được quy định như sau:

+ Hiệu trưởng tại đơn vị đang hợp đồng và Phòng Giáo dục và Đào tạo: Xác nhận đối với những người công tác tại các trường thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố quản lý.

+ Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên-kỹ thuật-hướng nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh: Xác nhận cho những người đang hợp đồng tại đơn vị.

- Đối với các trường hợp đang công tác trong quân đội, công an, doanh nghiệp nhà nước hoặc tổ chức, đơn vị khác (không thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục công lập) phải có ý kiến của đơn vị đang công tác đồng ý cho đăng ký dự tuyển, công tác trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương nếu được trúng tuyển.

- Bản sao các giấy tờ khác có liên quan.

- Hai ảnh 3x4.

2. Quy định khi nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ vì đây là bước sơ tuyển ban đầu.

- Tất cả các loại bản sao có trong hồ sơ dự tuyển phải được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

- Khi nộp hồ sơ, người đăng ký dự tuyển phải xuất trình bản chính của tất cả các loại bản sao có trong hồ sơ dự tuyển để đối chiếu.

- Người đăng ký dự tuyển phải thực hiện các yêu cầu và hướng dẫn của người nhận hồ sơ; phải bảo đảm tất cả các thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và có trách nhiệm kiểm tra tất cả các thông tin của mình trong danh sách đăng ký dự tuyển trước khi ký tên vào danh sách nhận hồ sơ; không được điều chỉnh hồ sơ dự tuyển sau khi ký tên vào danh sách đăng ký.

- Người đăng ký dự tuyển phải có trách nhiệm tự theo dõi, xem thông báo kết quả xét tuyển và các thông báo khác tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (http://sgdbinhduong.edu.vn) như: Danh sách trúng tuyển; ngày, giờ, địa điểm chọn nhiệm sở; ngày, giờ, địa điểm, đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét tuyển; ngày, giờ, địa điểm nhận quyết định phân công, ....

- Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo liên lạc được qua số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển; đối tượng được gọi triệu tập khi cần thiết trong quá trình xét duyệt phải có mặt đúng ngày, giờ, địa điểm theo yêu cầu của Hội đồng tuyển dụng.

- Người đăng ký dự tuyển phải giữ biên nhận nộp hồ sơ để sử dụng khi có việc liên hệ hoặc trao đổi công việc với Hội đồng tuyển dụng trong suốt quá trình xét tuyển.

- Người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng trong tỉnh: Được phép ghi tối đa 2 nguyện vọng theo quy định về điều kiện xét tuyển và chỉ tiêu công bố vào đơn đăng ký dự tuyển. Nguyện vọng ghi trong đơn phải là một trong các chỉ tiêu tuyển dụng được công bố trong thông báo tuyển dụng. Cách ghi nguyện vọng đăng ký dự tuyển trong hồ sơ như sau:

+ Nguyện vọng 1: Ghi vị trí việc làm thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bình Dương (trước ngày 01/01/2014).

+ Nguyện vọng 2: Ghi vị trí việc làm giống nguyện vọng 1 nếu thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi không có hộ khẩu thường trú hoặc khác vị trí việc làm với nguyện vọng 1 nếu thuộc huyện/thị xã/thành phố nơi có hộ khẩu thường trú.

- Người đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ngoài tỉnh (có hộ khẩu tại Bình Dương từ ngày 01/01/2014 trở về sau và người không có hộ khẩu tại Bình Dương): chỉ được đăng ký (ghi) nguyện vọng 2.

- Riêng đối với các loại hình giáo viên trung học phổ thông (giáo viên cấp 3, kể cả giáo viên phụ trách các phòng bộ môn, thông tin dữ liệu giáo dục và giám thị): Chỉ ghi một môn giảng dạy cấp 3 hoặc một công tác khác ở cấp 3; không ghi đơn vị công tác vì sau khi có thông báo trúng tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức chọn nhiệm sở.

- Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một hồ sơ dự tuyển.

- Hồ sơ không được tuyển dụng sẽ không trả lại.

3. Không nhận và không xét những hồ sơ sau đây:

- Hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ nộp thay, nộp trễ hạn, hồ sơ không đúng quy định hoặc không xuất trình được bản chính.

- Hồ sơ những trường hợp đã được xét tuyển trong năm học 2013 - 2014 nhưng bỏ nhiệm sở.

- Hồ sơ của người dự tuyển nộp từ 2 hồ sơ trở lên.

4. Nội dung xét tuyển:

- Đối với vị trí việc làm giáo viên dạy tiếng Anh (tất cả các cấp học): Xét tuyển thông qua hồ sơ và kết quả phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Đối với các vị trí việc làm còn lại: Xét tuyển thông qua hồ sơ của người dự tuyển.

5. Các tiêu chí để xét tuyển:

- Sinh viên tạo nguồn của tỉnh Bình Dương được ưu tiên xét tuyển thẳng.

- Ưu tiên xét tuyển đối với người dự tuyển đã sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương.

- Nhóm trường đào tạo.

- Trình độ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp.

- Kết quả điểm làm tiêu chí xét tuyển.

V. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ, công bố kết quả trúng tuyển:

1. Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ:

1.1. Thời gian:

- Phát hành hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 30/6/2014.

- Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 07/7/2014 đến ngày 25/7/2014 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm kết thúc nhận hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 25/7/2014.

1.2. Địa điểm:

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện trường THPT Võ Minh Đức).

Điện thoại: (0650).3814134(0650).3814134

2. Thời gian và địa điểm phỏng vấn đối với giáo viên dạy tiếng Anh:

Người dự tuyển vị trí việc làm giáo viên dạy tiếng Anh xem danh sách phỏng vấn được thông báo trên website http://sgdbinhduong.edu.vn vào ngày 29/7/2014.

- Thời gian có mặt để tham dự phỏng vấn: 7 giờ 30, ngày 30/7/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

3. Công bố kết quả trúng tuyển:

Công bố kết quả trúng tuyển ngày 15/8/2014 tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương và website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương http://sgdbinhduong.edu.vn

4. Tổ chức chọn nhiệm sở:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chọn nhiệm sở đối với những trường hợp trúng tuyển các vị trí việc làm thuộc trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp, bao gồm giáo viên dạy lớp, phụ trách các phòng bộ môn, thông tin dữ liệu giáo dục và giám thị.

- Thời gian: Đúng 07 giờ 30 ngày 19/8/2014.

- Địa điểm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

5. Nhận quyết định phân công:

Thời gian nhận quyết định phân công: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 22/8/2014, tại các địa điểm như sau:

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: Nhận quyết định phân công tại Hội trường - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương (Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương).

- Đối với người trúng tuyển vào các đơn vị trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị/thành phố: Nhận tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện/thị/thành phố.

VI. Lệ phí:

Thu tiền hồ sơ và lệ phí tuyển dụng đối với mỗi bộ hồ sơ dự tuyển là 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng), thu một lần khi phát hành hồ sơ./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;

- Sở Nội vụ;

- Trường ĐH Thủ Dầu Một;

- Các trường THPT;

- Các trường TCCN;

- Các trung tâm GDTX- KT-HN;

- Trung tâm GDTX Tỉnh;

- Trung tâm NN-TH và BDNV;

- Các Phòng GDĐT huyện/thị/TP;

- Đài PTTH Bình Dương;

- Báo Bình Dương;

- Lưu: VT, TCCB. T.100.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế Phương

 Trở về