Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tra cứu điểm thi tốt nghiệp năm học 2013-2014 trên Cổng thông tin điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, vào lúc 09 giờ 30 phút sáng ngày mai (14/6), Cổng thông tin điện tử của Sở sẽ chính thức mở chức năng tra cứu điểm thi tốt nghiệp năm học 2013-2014, qua đó cho phép người dùng có thể nhanh chóng tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT.

Trân trọng thông báo.

Trở về