Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp trồng người” cho CBGVNV các cấp học nghỉ hưu trong năm học 2013- 2014 tại Đà Lạt

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
212-TB-CDGD.doc
Trở về