Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công bố môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015

      Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
  
Tập tin đính kèm
691-SGDDT-KTQLCLGD.pdf
Trở về