Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về kết quả bỏ phiếu tán thành xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2014 (Hội đồng cấp tỉnh)

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Trở về