Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công bố danh sách giáo viên đạt giải Hội thi GVDG cấp THCS, THPT - Giải thưởng "Võ Minh Đức" năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
521-SGDDT-GDTrH.PDF
Trở về