Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo về việc nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
440-TB-SGDDT.doc
Trở về