Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả bỏ phiếu phiên sơ duyệt xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2014

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.


Tập tin đính kèm
437-TBSGDĐT.doc
Trở về