Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi giải thưởng "Võ Minh Đức" cấp tiểu học năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
431-SGDDT-GDTH.pdf
Trở về