Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định công nhận kết quả học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
994-QD-SGDDT.pdf
Trở về