Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Quyết định về việc hủy bỏ một phần nội dung Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
318-QD-UBND.PDF
Trở về