Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả Hội thi Giáo viên - cấp dưỡng giỏi Mầm non "Giải thưởng Võ Minh Đức" năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
114-SGDDT-GDMN.pdf
Trở về