Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Chuẩn bị và tham gia Hội trại truyền thống học sinh, sinh viên lần thứ IV năm 2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
2197-TB-SGDDT.pdf
Trở về