Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công bố kết quả vòng loại 2, DSGV vào vòng chung kết và kế hoạch dự thi vòng chung kết Hội thi GVDG - Giải thưởng “Võ Minh Đức” lần thứ 6 năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
2096-SGDDT-GDTrH.doc
Trở về