Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

     

Tập tin đính kèm
2047-TB-SGDDT.doc
Trở về