Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kế hoạch thi kiểm tra năng lực tiếng Anh của giáo viên Tiểu học và giáo viên THCS đang theo học tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   
Tập tin đính kèm
1997-SGDDT-GDTrH.rar
Trở về