Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công bố kết quả điểm bài kiểm tra năng lực và kế hoạch tổ chức vòng loại 2 - thi dạy trên lớp Hội thi GVDG - Giải thưởng "Võ Minh Đức" lần thừ 6 năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
     
Tập tin đính kèm
1796-SGDDT-GDTrH.PDF
Trở về