Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc khẩn trương phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2013

   UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
          Số:  1802/SGDĐT-VP                                   Bình Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2013

V/v khẩn trương phòng chống lụt, bão
     và giảm nhẹ thiên tai năm 2013
                  HỎA TỐC

 

                              Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường trung học phổ thông trực thuộc;
- Trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã;
- Giám đốc Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh Bình Dương.

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 07 giờ ngày 07/11/2013, bão số 13 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ với gió giật có thể lên đến cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ). Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão số 13, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công điện chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão số 13.

Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương chủ động triển khai ngay một số công việc sau:

Tập tin đính kèm
1802-SGDĐT-VP.pdf
Trở về