Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo nội dung và thời gian làm bài kiểm tra năng lực tại Hội thi giáo viên dạy giỏi - Giải thưởng Võ Minh Đức cấp THCS, THPT năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

     

Tập tin đính kèm
1630-TB-SGDDT.pdf
Trở về