Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra đầu năm học 2013-2014

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    
Tập tin đính kèm
308-SGDDT-TTr.pdf
Trở về