Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kế hoạch, nội dung kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp và việc thực hiện việc mặc đồng phục của học sinh và các khoản thu đầu năm học 2013-2014

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trở về