Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012 -2013

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trở về