Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập họp mặt tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi năm học 2012-2013 (thay giấy mời)

     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

   

     Lưu ý: Danh sách khen thưởng đợt 2 gồm những giải không được triệu tập về dự họp mặt tại Sở GD&ĐT ngày 17/9/2013 mà do các Phòng GD&ĐT, trường THPT liên hệ Phòng KHTC của Sở GD&ĐT để nhận khen thưởng cho học sinh của đơn vị mình trong ngày 18/9/2013

Trở về