Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Dự thảo Về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, bao gồm: ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập, các kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp, ngày nghỉ Tết Âm lịch, các ngày nghỉ lễ và thời gian nghỉ hè được quy định như sau:

1.       Ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập:

-          Ngày tựu trường: Giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 19/8/2013 (Riêng lớp 12 giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 12/8/2013). Giáo dục phổ thông tựu trường ngày 12/8/2013 (Riêng lớp 12 trung học phổ thông tựu trường ngày 05/8/2013).

-          Ngày hội khai trường các cấp học: 05/9/2013.

Các ngành học, cấp học

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày kết thúc

năm học

1. Mầm non

Từ ngày 26/8/2013 đến ngày 27/12/2013: 18 tuần thực học.

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 16/5/2014: 20 tuần (Trong đó 17 tuần thực học, còn lại dành cho nghỉ Tết Âm lịch, ổn định nề nếp sau Tết Âm lịch).

Tổ chức tổng kết năm học và ngày tết thiếu nhi 01/6 vào ngày 30/5/2014

2. Tiểu học

 

Từ ngày 19/8/2013 đến 27/12/2013: 19 tuần (trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho kiểm tra định kỳ và các hoạt động khác), sơ kết học kỳ I vào ngày 27/12/2013

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 23/5/2014: 21 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ Tết Âm lịch và các hoạt động khác), tổng kết năm học vào ngày 23/5/2014

Ngày 23/5/2014

3. THCS, THPT

Từ ngày 19/8/2013 đến 28/12/2013: 19 tuần thực học, sơ kết học kỳ I vào ngày 28/12/2013, riêng đối với lớp 12 thực học từ ngày 12/8/2013

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 24/5/2014: 21 tuần (trong đó 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ Tết Âm lịch và các hoạt động khác), tổng kết năm học vào ngày 24/5/2014

Ngày 24/5/2014

4. GDTX cấp  THCS và THPT

Từ ngày 26/8/2013 đến 27/12/2013: 18 tuần thực học, sơ kết học kỳ I vào ngày 28/12/2013, riêng đối với lớp 12 thực học từ ngày 19/8/2013

Từ ngày 30/12/2013 đến ngày 10/5/2014: 19 tuần (trong đó 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ Tết Âm lịch và các hoạt động khác), tổng kết năm học vào ngày 24/5/2014

Ngày 24/5/2014

2.       Ngày nghỉ lễ được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào các ngày làm việc kế tiếp.

3.       Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 02, 03 và 04/01/2014.

4.       Công bố môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào ngày 28/3/2014.

5.       Thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2014.

6.       Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2014.

7.       Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT cho năm học 2014-2015  trước ngày 31/7/2014.

8.       Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy vào 3 đợt: Đợt I, ngày 04 và 05/7/2014; đợt II, ngày 09 và 10/7/2014; đợt III, ngày 15 và 16/7/2014.

9.       Tổng thời gian nghỉ hè đối với giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên là 2 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học).

10.      Toàn ngành tổng kết năm học vào trước ngày 15/8/2014.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định:

1.       Về thời gian nghỉ Tết Âm lịch; thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

2.       Tổ chức Hội khỏe Phù đổng, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm.

3.       Thời gian tổ chức thi công nhận nghề phổ thông.

4.       Thời gian tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.

5.       Cho học sinh nghỉ học trong trường hợp có thiên tai và bố trí học bù.

Điều 3. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo về Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1.       Báo cáo tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch khai giảng và tình hình tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 2013-2014, trước ngày 31/8/2013.

2.       Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01/2014.

3.       Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chuẩn thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học 2013-2014 trước ngày 25/6/2014.

4.       Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Kết luận số 51- KL/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trước ngày 15/12/2014.

Trở về