Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Về việc triệu tập CB-GV dự lớp tập huấn công tác Thanh tra thi tuyển sinh lớp 10 THPT Năm học 2013-2014
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin
Tập tin đính kèm
927-SGDĐT-TTr.pdf
Trở về