Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tra cứu điểm thi tốt nghiệp trên Cổng thông tin điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong buổi chiều ngày mai (15/6), Cổng thông tin điện tử của Sở sẽ chính thức mở chức năng tra cứu điểm thi tốt nghiệp, qua đó cho phép người dùng có thể nhanh chóng tra cứu được điểm thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2013.

Trân trọng thông báo.

Trở về