Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo tham quan nghỉ dưỡng cho CBGVNV các cấp học nghỉ hưu trong năm học 2012-2013.
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin
Tập tin đính kèm
53 -TB- CĐGD.doc
Trở về