Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Công nhận kết quả học sinh đạt giải học sinh đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật (Intel ISEF) cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm 2012-2013
Nội dung chi tiết đính kèm tập tin
Tập tin đính kèm
1786-QĐ-SGDĐT.pdf
Trở về