Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Dương Thế Phương tại cuộc họp sơ kết công tác thanh tra dạy thêm, học thêm học kỳ II năm học 2012 - 2013
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin
Tập tin đính kèm
278-TB-TTr.doc
Trở về