Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo kết quả cuộc thi tiếng Anh và Toán qua Internet cấp toàn quốc năm học 2012-2013
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin
Tập tin đính kèm
692-SGDĐT-GDTrH.pdf
Trở về