Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Kết quả Hội thi Olympic Tiếng Anh- Học sinh giỏi TCCN Lần thứ nhất ngành Giáo dục Chuyên nghiệp năm học 2012-2013
Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin
Tập tin đính kèm
690-TB-SGDĐT.doc
Trở về