Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo triệu tập họp giao ban học kỳ II trung tân GDTX, GDTH-KT-HN, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

Tập tin đính kèm
445-SGDDT-GDTX.PDF
445-SGDDT-GDTX.PDF
Trở về