Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức làm bài kiểm tra năng lực (vòng loại) Hội thi GVDG - Giải thưởng Võ Minh Đức năm học 2012-2013
 
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.
Tập tin đính kèm
130-TB-SGDĐT.pdf
130-TB-SGDĐT.pdf
Trở về