Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_______________
Số: 27/HD-SGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Bình Dương, ngày 04 tháng 01 năm 2013
 
 
HƯỚNG DẪN
Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
và nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013
______________________
Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013;
Căn cứ Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013) và đón xuân Quý Tỵ 2013, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương hướng dẫn các trường học và các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo tổ chức nghỉ tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 và thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Về sinh hoạt chính trị kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013)
- Tổ chức sinh hoạt chính trị và tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên và học sinh về ý nghĩa của ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt và tuyên truyền những thành tựu trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013)” trước cổng đơn vị, trường học.
2. Về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ:
- Đối với cán bộ công chức, viên chức thuộc cơ quan Sở GDĐT và Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố: Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ (kể cả nghỉ bù) từ ngày 09/02/2013 đến hết ngày 17/02/2013 (nhằm ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 8 Tết), tiếp tục làm việc bình thường từ ngày 18/02/2013 (nhằm ngày mùng 9 Tết) và đi làm bù vào ngày thứ Bảy 23/02/2013 (do đã thực hiện nghỉ hoán đổi vào ngày thứ Sáu 15/02/2013).
- Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc các trường mầm non và tiểu học: Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ từ ngày 04/02/2013 đến hết ngày 17/02/2013 (nhằm ngày 24 tháng Chạp đến hết ngày mùng 8 Tết), tiếp tục giảng dạy, học tập, công tác bình thường từ ngày 18/02/2013 (nhằm ngày mùng 9 Tết).
- Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên thuộc các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật - hướng nghiệp các huyện, thị xã, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh bình dương: Nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ từ ngày 06/02/2013 đến hết ngày 17/02/2013 (nhằm ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 8 Tết), tiếp tục giảng dạy, học tập, công tác bình thường từ ngày 18/02/2013 (nhằm ngày mùng 9 Tết).
- Đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên thuộc các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh: Sở GDĐT tỉnh Bình Dương giao cho Hiệu trưởng các trường quyết định thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên theo quy định do Bộ GDĐT đã hướng dẫn.
3. Thực hiện tốt việc quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên đương chức và cán bộ, giáo viên về hưu:
Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể của đơn vị, trường học có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, cụ thể:
- Quan tâm thực hiện các chế độ về tiền lương, tiền Tết, tiền thưởng và những trợ cấp khác (nếu có) cho cán bộ, giáo viên được nhận trước khi nghỉ Tết.
- Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, cán bộ, giáo viên, nhân viên nghỉ hưu hoặc cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mọi người, mọi gia đình có điều kiện đón tết.
- Tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, an toàn, đơn giản, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và các quy định của Đảng về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, của tập thể hoặc từ nguồn tiền có gốc từ ngân sách nhà nước để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén dưới mọi hình thức.
4. Công tác bảo vệ an toàn những ngày Tết:
Các đơn vị, trường học phải đảm bảo giữ gìn an toàn đơn vị mình trong thời gian trước, trong, sau Tết và thực hiện tốt các yêu cầu sau:
- Tổ chức sinh hoạt quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về các quy định của Nhà nước trong thời gian nghỉ Tết, nhất là phải đảm bảo an toàn về mọi mặt.
- Kiểm tra các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện,… trước khi nghỉ Tết. Tổ chức tốt công tác trực bảo vệ đơn vị, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về phòng chống cháy, nổ.
- Tổ chức dọn vệ sinh trường, lớp, phòng làm việc,… nhắc nhở cán bộ, giáo viên và giáo dục cho học sinh, sinh viên đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa việc xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, đề phòng dịch bệnh, dịch tiêu chảy xảy ra trong thời gian nghỉ Tết.
- Tùy tình hình thực tế của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh thực hiện tốt các Luật Giao thông đường bộ (đối với những địa phương có sông ngòi, đường sắt thì tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy và Luật Giao thông đường sắt), không tham gia cổ vũ cho việc đua xe trái phép. Xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
- Chủ động phối hợp với dân quân tự vệ hoặc cơ quan công an địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để học sinh, sinh viên không tụ tập đông người trái pháp luật, không hành động quá khích, không tham gia các hoạt động do các thế lực thù địch, phản động kích động, dụ dỗ, lôi kéo.
- Triệt để thực hiện nghiêm lệnh cấm sử dụng các loại pháo và sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả “đèn trời” theo chỉ đạo của Sở GDĐT. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên sử dụng các loại pháo và các trò chơi gây cháy, nổ tại đơn vị, trường học.
- Phối hợp với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, thu hút học sinh, sinh viên tham gia. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên không tham gia các hình thức cờ bạc, các trò chơi có nguy cơ cao về tai nạn thương tích, không sử dụng các văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh, không sử dụng thuốc lá, rượu bia và một số chất gây nghiện khác.
- Tất cả các đơn vị, trường học phải treo cờ nước trong các ngày Tết theo quy định.
Căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại đơn vị, Thủ trưởng đơn vị cần xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao,… giao lưu Mừng Đảng - Mừng xuân Quý Tỵ vui vẻ, phấn khởi, lành mạnh phù hợp với điều kiện của đơn vị để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đón Tết vui tươi, an toàn, đơn giản và tiết kiệm.
Sau thời gian nghỉ Tết, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn trường học, tình hình học sinh đi học trong ngày đầu năm mới, những vấn đề phát sinh,… gửi về Văn phòng Sở GDĐT thông qua e-mail: vanphong@sgdbinhduong.edu.vn (Đối với các trường THPT và các trung tâm trực thuộc gửi báo cáo trong ngày 18/02/2013, đối với Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo trong ngày 19/02/2013) để Sở GDĐT tổng hợp báo cáo nhanh cho Bộ GDĐT và UBND tỉnh Bình Dương kịp thời.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và việc tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013, Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc trong thời gian nghỉ Tết. Khi có sự việc xảy ra tại đơn vị, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị báo cáo nhanh tình hình về Văn phòng Sở GDĐT qua số điện thoại: 0650.3822375 hoặc 0650.3903242, FAX: 0650.3838771; đồng thời có văn bản báo cáo nhanh về Văn phòng Sở GDĐT theo địa chỉ e-mail nêu trên./.
 
Nơi nhận:
- Các đơn vị trong toàn ngành;
- Văn phòng Bộ GDĐT;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Huỳnh Văn Nhị
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban Sở, CĐN;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP, D.70.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Dương Thế Phương
 
Tập tin đính kèm
27-HD-SGDĐT.doc
27-HD-SGDĐT.doc
Trở về