Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm (điều chỉnh 28/01/2013)
 
Nội dung chi tiết xem tại đây.
 
Trở về