Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Hướng dẫn các đơn vị nâng cấp VEMIS 1.2.2
- Trường hợp 1: Nếu đơn vị nào đang dùng VEMIS 1.1.4 cần nâng cấp lên 1.2.0 trước sau đó mới nâng cấp lên 1.2.1
- Trường hợp 2:Nếu đơn vị nào đang dùng VEMIS 1.2.0 hoặc cài lại VEMIS 1.2.0 thì chỉ cần nâng cấp lên 1.2.1
* Lưu ý về CSDL:nếu CSDL đang ở phiên bản 1.1.4 nâng cấp thẳng lên 1.2.1 thì dữ liệu sẽ bị lỗi và khả năng là không dùng được.
- Thực hiện nâng cấp lên 1.2.2: Trước khi nâng cấp lên bản 1.2.2 cần đảm bảo máy bạn đang dùng phiên bản 1.2.1 (Khởi độngđăng nhập vào phân hệ quản lý học sinh -> Click menu Trợ giúp -> Chọn Thông tin chương trình để kiểm tra phiên bản đang dùng.)
Tải Clip hướng dẫn tại đây
Tải bản nâng cấp VEMIS 1.2.2 tại đây
Các đơn vị có thể tham khảo thêm tại địa chỉ https://sites.google.com/site/pvathai1980/
(Theo Sở Giáo dục và Đào tạo)
Trở về