Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tài liệu tham khảo: Giáo án điện tử “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”
Tải tài liệu tại đây (mục An toàn giao thông)
Trở về