Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo số 01 Giải Bóng chuyền giáo viên năm 2012
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH DƯƠNG
BTC GIẢI BÓNG CHUYỀN
GIÁO VIÊN NĂM 2012
_______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
           Bình Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO SỐ 01
________________
Kính gửi:
Các đội bóng tham dự giải.
 
Căn cứ chức năng và quyền hạn của Ban Tổ chức giải, Ban Tổ chức thông báo về kết quả thi đấu Hạng A và Hạng B nữ; Lịch thi đấu Bán kết, Chung kết nam; Lễ Bế mạc - Tổng kết, trao thưởng có thay đổi như sau:
I. Kết quả thi đấu Giải nữ: Trao thưởng tại Lễ Bế mạc vào lúc 10 giờ 30, ngày 15/11/2012, thứ năm, địa điểm: Sở GD-ĐT (thay thư mời dự)
1/- Hạng A:
+ Hạng I: Phòng Giáo giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một;
+ Hạng II: Phòng Giáo giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An;
+ Hạng III: Phòng Giáo giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An;
+ Hạng III: Phòng Giáo giáo dục và Đào tạo huyện Bến Cát;
2/- Hạng B:
+ Hạng I: Trường THPT Võ Minh Đức;
+ Hạng II: Trường THPT Tây Sơn;
+ Hạng III: Trường THPT An Mỹ;
+ Hạng III: Trường THPT chuyên Hùng Vương;
II. Lịch thi đấu Bán kết Giải nam:
1/- Hạng A: Địa điểm: Sân Sở GDĐT; Thời gian: 8 giờ 00 ngày 15/11/2012
+ BK1: Phòng GDĐT Phú Giáo – Phòng GDĐT Dầu Tiếng
+ BK2: Đại học Kinh tế - Kỹ thuật BD – Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một
2/- Hạng B: Địa điểm: Sân Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu; Thời gian: 8 giờ 00, ngày 15/11/2012
+ BK1: THPT Bình Phú – THPT Tây Nam
+ BK2: THPT Trần Văn Ơn – THPT Tân Bình
III. Lịch thi Chung kết: Địa điểm: Sân Sở GDĐT; Thời gian: Ngay sau trận BK2 (Hạng A), ngày 15/11/2012, (Hạng B) đội thắng BK1, BK2 di chuyển về sân Sở GDĐT thi đấu trận chung kết.
IV. Lễ bế mạc – Tổng kết, trao thưởng:
- Thời gian: 10 giờ 30, ngày 15/11/2012, thứ năm, địa điểm: Sở GDĐT
 
 
 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Nguyễn Văn Kim
 
 
Trở về