Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo dời địa điểm lớp tập huấn phần mềm V.EMIS-Time table (Phân hệ Quản lý giảng dạy) (Lớp V_Tt-5, VT_t-6)
Sở GD&ĐT thông báo dời địa điểm lớp tập huấn phần mềm V.EMIS-Time table (Phân hệ Quản lý giảng dạy) các lớp V_Tt-5 (ngày 29-30/8/2012) và lớp V_Tt-6 (ngày 31/8 – 01/9/2012) từ trường TH Trần Phú sang trường TH Phú Hoà 1 (đối diện trường Đại học Thủ Dầu Một)
Đề nghị các Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố thông báo cho các học viên các trường dự tập huấn được biết.
Trân trọng thông báo./.
(Phòng TVTB-CNTT – Sở GD&ĐT)
Trở về