"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Thông báo dời địa điểm lớp tập huấn phần mềm V.EMIS-Time table (Phân hệ Quản lý giảng dạy) (Lớp V_Tt-5, VT_t-6)
Sở GD&ĐT thông báo dời địa điểm lớp tập huấn phần mềm V.EMIS-Time table (Phân hệ Quản lý giảng dạy) các lớp V_Tt-5 (ngày 29-30/8/2012) và lớp V_Tt-6 (ngày 31/8 – 01/9/2012) từ trường TH Trần Phú sang trường TH Phú Hoà 1 (đối diện trường Đại học Thủ Dầu Một)
Đề nghị các Phòng GD&ĐT các huyện, thị, thành phố thông báo cho các học viên các trường dự tập huấn được biết.
Trân trọng thông báo./.
(Phòng TVTB-CNTT – Sở GD&ĐT)
Trở về