Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Chương trình học dành cho giáo viên dạy tiếng Anh ở cả ba cấp do trường Đại học Oregon phối hợp với Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức
Sở GD&ĐT trân trọng thông báo đến các giáo viên dạy Tiếng Anh các cấp Chương trình học tiếng Anh do do trường Đại học Oregon phối hợp với Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam tổ chức.
Hạn chót đăng ký nộp hồ sơ: 5 giờ 00 ngày 02/8/2012.
Nội dung chi tiết về chương trình học và cách thức đăng ký học vui lòng xem trong tệp đính kèm.
Trở về